KAPORA SÖZLEŞMESİ

KAPORA SÖZLEŞMESİ

I-SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

1-   SATICI                               : Haus of Rottweiler TÜRKİYE – Murat KUMPAZ

                                                             (Bundan böyle “Satıcı olarak anılacaktır)

      VERGİ DAİRESİ VE NO. : Uzunköprü – 19498855740

      TELEFON NUMARASI   : ………………………………………..

      ADRES                                 :  Turnacı Köyıü No:197  Uzunköprü / EDİRNE

2-   ALICI                                    :   ……………………………………….

     (Bundan böyle “Alıcı” olarak anılacaktır)

       T.C. NUMARASI                 : ………………………………………

       TELEFON NUMARASI     :   ………………………………………

       İKAMETGAH ADRESİ     :    ………………………………………

II- SÖZLEŞMEYE KONU ROTTWEİLER KÖPEK

 1. Rottweiler cinsi doğacak köpeğe dair bilgiler aşağıdadır.
 1. Irkı                                               : Rottweiler
 2. Tahmini Doğum Tarihi            : ………………
 3. Soy Kütüğü – Şecere               : ………………
 4. Şecere Tipi                                : A-B
 5. Alıcının Talep Ettiği Cinsiyet :

III- KAPORA ve ÖDENME ZAMANI

 1. Yukarıda belirtilen “Eşleşmelerimiz Bölümü” çiftleşme sonrası doğacak yavru köpeklerden öncelikli satışın gerçekleştirileceği listeye yazılabilmek için alıcı, işbu sözleşmenin onayı-kabulü ile 250,00-TL (ikiyüzellitürklirası) kapora bedelini satıcıya ödeyecektir.
 • Bu tutarın tamamı, aşağıda yer alan banka hesabına yapılacaktır.

 BANKA ADI VE ŞUBESİ          : ……………………………………………..

                   BANKA HESAP NO / IBAN NO  :………………………………………………

IV- ÖZEL HÜKÜMLER

 1. Satıcı yukarıda belirtilen “Eşleşmelerimiz Bölümü” çiftleşme sonrasında doğacak yavru köpeklerden 3(üç) adet erkek, 3(üç) adet dişi olmak üzere toplam 6 (altı) yavrunun öncelikli satışı için doğumdan önce liste oluşturacaktır. Satıcı, doğacak yavruları, satışa dair başta ücret olmak üzere tüm koşullarda da anlaşmak kaydıyla öncelikli olarak bu listede yer alan kişilere satacaktır.
 • Alıcı, yukarıda belirtilen kapora bedelini ödeyerek köpek için seçmiş olduğu cinsiyet türüne göre listeye yazılmaya hak kazanır.
 • Toplam 6 (altı) kişiden oluşan listedeki sıralama, alıcılar tarafından kaporanın yatırıldığı tarihler esas alınmak suretiyle oluşturulacaktır. Buna karşın, 1 (bir) dişi ve 1 (bir) erkek yavru  için olmak üzere satıcının belirlediği mamayı hediye olarak satıcıya gönderen toplamda iki alıcı, kapora ödediği tarih ve sırası dikkate alınmaksızın tercih ettikleri cinsiyet listesinde birinci sıraya yerleşerek ilk seçim hakkını elde eder.
 • Alıcı, herhangi bir sebeple köpeği almaktan vazgeçmesi durumunda ödemiş olduğu kaparo ücretini geri alamayacağını açıkça beyan, kabul ve taahhüt eder.
 • Satışın, satıcıdan kaynaklanan bir sebeple gerçekleşememesi durumunda (örneğin beklenildiği kadar sağlıklı doğumun gerçekleşmemesi) alıcının kaparo bedelinin iade edilmesini yazılı olarak talep etmesi durumunda bu bedel alıcıya iade edilecektir. Alıcının, kaparo bedelinin iadesini istemeyip de bir sonraki veya bir başka çiftleşme listesine kayıt olmasını talep etmesi durumunda ise belirttiği rezervasyon listesine kaydı yapılacaktır. Satıcının alıcıya karşı başkaca bir tazminat ödeme sorumluluğu bulunmamaktadır. Satıcının, kaporanın iadesi haricinde meydana gelmiş veya gelebilecek hiçbir zarardan da sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • Taraflar, satış olması durumunda ayrıca “Hayvan Satış Sözleşmesi” akdedeceklerdir.
 •  İşbu sözleşmede yapılacak her türlü değişiklik ve ilave, her iki taraf arasında imzalanacak yazılı şekil şartına tabidir.
 • Alıcı işbu sözleşmeyi, satıcının yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen üçüncü kişiye devir ve temlik edemez. Satıcı yazılı olarak izin verirse, bu sebeple doğabilecek tüm masraflar devir eden ve devir alan alıcılar tarafından karşılanacaktır. Satıcının bu konuda hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • Satıcı ve alıcı, işbu sözleşmede Türkiye’de geçerli bir tebligat adresi ile telefon numarası bildirmek zorundadır. İşbu sözleşme ile ilgili olarak tarafların birbirlerine yapacakları her türlü ihbar-bildirim, yukarıda bildirilen adreslerine yazılı olarak yapılacaktır. Taraflardan herhangi biri adres değişikliği yaparsa, bu değişikliği ve yeni adresi değişikliğin yapıldığı tarihten itibaren 10 (on) gün içerisinde yazılı olarak diğer tarafa bildirecektir.
 1. İşbu sözleşme maddelerinden herhangi biri geçersiz sayılır ya da iptal edilir veya hukuken ifa edilemez olduğunun mahkemece tespit edilirse, bu hal sözleşmenin diğer maddelerinin geçerliliğine ve uygulanabilirliğine etki etmez.
 1. İşbu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklarda çözümünde Uzunköprü Adliyesi ve icra mahkemeleri yetkilidir.

Bu sözleşme  her bir maddesi taraflarca okunarak, ayrı ayrı müzakere edilerek hazırlanmış ve  tarafların serbest iradeleri ile onaylanmış – kabul edilmiştir.