KULLANIM ve ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

KULLANIM ve ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

I-SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

İşbu sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde kabul edilmiş-imzalanmıştır.

1-   Haus of Rottweiler TÜRKİYE – Murat KUMPAZ

                                                       (Bundan böyle “Haus of Rottweiler” olarak anılacaktır)

      VERGİ DAİRESİ VE NO. : Uzunköprü – 19498855740

       MERSİS NO                       :

      TELEFON NUMARASI    : ………………………………………..

       E-POSTA ADRESİ            : ………………………………………….

      ADRES                                 :  Turnacı Köyü No:197  Uzunköprü / EDİRNE

2-   ÜYE                                       :  ……………………………………….

T.C. NUMARASI                 :  ………………………………………

       TELEFON NUMARASI     :   ………………………………………

        E-POSTA ADRESİ            : ………………………………………….

       İKAMETGAH ADRESİ     :    ………………………………………

II- SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu Haus of Rottweiler TÜRKİYE – Murat KUMPAZ’ın sahip olduğu www.HausOfRottweilerTurkiye.com web sitesinin genel kullanım şartları, kurallar, üyelik, tarafların hak ve sorumlulukların belirlenmesidir.

III- TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 • ÜYE, HausOfRottweilerTurkiye.com ‘da internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Haus of Rottweiler’ın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
 • ÜYE ve KULLANICI, HausOfRottweilerTurkiye.com adlı internet sitesi üzerinden verilen hizmetlerden faydalandığı sürece Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile Haus of Rottweiler tarafından yayınlanan bildirimlere, işbu sözleşmeye ve sözleşmedeki yükümlülüklere riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi taktirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ÜYE ve KULLANICI’lara aittir.Haus of Rottweiler’ın kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı veya kalacağı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezalarını (mahkeme masrafları, para cezaları, vergi, resim, harç dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü giderler) ÜYE ve KULLANICI’ya aynen rücu etme hakkı saklıdır.
 • ÜYE ve KULLANICI HausOfRottweilerTurkiye.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, ÜYE ve KULLANICI, başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunmayacağını, kanunen yasak bilgiler içeren mesajlar, zincir posta, yazılım virüsü gibi üçüncü şahıslara zarar verebilecek içerikler dağıtamayacağını; diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek program ve/ya bilgiler göndermemeyi, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul ve taahhüt etmiş olup, bu ihlaller ve siteyi kullanmalarından ötürü üçüncü şahısların  ve Haus of Rottweiler’ın maruz kalabilecekleri her türlü zarar ve ziyanı tazmin edeceklerini kabul ve taahhüt eder.
 • HausOfRottweilerTurkiye.com internet sitesinde ÜYE ve KULLANCI’lar tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen ÜYE’lerin ve KULLANICI’ların kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Haus of Rottweiler ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Haus of Rottweiler’ın, ÜYE ve KULLANICI’nın beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle ÜYE’nin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden ÜYE ve KULLANICI, işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Haus of Rottweiler’ı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, Haus of Rottweiler’ın ÜYE ve KULLANICI’ya karşı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
 • Haus of Rottweiler, ÜYE ve KULLANICI’nın kişisel bilgileri yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya yasal gereklere uygun hareket etmek veya Haus of Rottweiler’a tebliğ edilen yasal işlemlere uyma ve Haus of Rottweiler’ın haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.
 • ÜYE ve KULLANICI’nın HausOfRottweilerTurkiye.com internet sitesini kullanırken kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Haus of Rottweiler, ÜYE ve KULLANICI’ların www.HausOfRottweilerTurkiye.com adlı internet sitesinden yükledikleri dosyalarda virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunmadığını garanti etmemektedir. Bu bağlamda ÜYE ve KULLANICI, www.HausOfRottweilerTurkiye.com internet sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan veya dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu, internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği dolaylı veya doğrudan herhangi bir zarar yüzünden Haus of Rottweiler’dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
 • ÜYE, Haus of Rottweiler tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Haus of Rottweiler’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Haus of Rottweiler’ın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
 • ÜYE,  HausOfRottweilerTurkiye.com internet sitesine üye olurken belirlediği şifrenin güvenliğini sağlamanın kendi sorumluluğu altında olduğunu, gereken önlemleri almayı, diğer üyelerin üyelik hesaplarını, kullanıcı adlarını, şifrelerini kullanmamayı, verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve kendilerine ait şifreleri başkalarıyla paylaşmamayı, aksi halde bundan doğacak hukuki ve cezai sorumlukların kendisine ait olacağını; üye hesaplarının yetkisi olmayanlar tarafından kullanıldığını veya şifrelerinin başkalarının eline geçtiğini öğrendiklerinde bu durumu derhal yazılı olarak Haus of Rottweiler’a bildirmeyi; Haus of Rottweiler’ın üyelerin şifrelerinin, üyelik hesaplarının, kullanıcı adlarının üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilmesinden sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt eder.
 • Haus of Rottweiler, internet sitesi ve mobil uygulamanın genel görünüm ve tasarımı internet sitesi ve mobil uygulamadaki tüm bilgi, resim, her türlü marka, internet sitesi alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve tüm bu belirtilenler yasal koruma altındadır. İnternet sitesi ve mobil uygulamada hiçbir materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz veya dağıtılamaz. internet sitesi ve mobil uygulamanın bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesi veya mobil uygulamada izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine herhangi bir durumun tespiti halinde, Haus of Rottweiler’ın hukuki ve cezai sorumluluğa ilişkin tüm hakları saklıdır.
 • ÜYE ve KULLANICI, HausOfRottweilerTurkiye.com adlı internet sitesini doğrudan veya dolaylı olarak ticari tanıtım alanı olarak kullanamaz, bu site aracılığıyla ürün-hizmet tanıtımı-satışı yapma veya satış kanallarına yönlendirme girişiminde bulunamaz.  Aksi taktirde Haus of Rottweiler, üyelerin üyeliklere son verme, bilgi ve sayfalarını yayından kaldırma ve bu kişilerden her türlü tazminatı talep etme hakkına sahiptir.
 • HausOfRottweilerTurkiye.com’da reklam ve tanıtım faaliyetlerinin yasal hakları sadece Haus of Rottweiler’a veya Haus of Rottweiler’ın yetki verdiği kuruluşlara aittir. Bu reklamların kullanım yetkisi ise sadece Haus of Rottweiler’a aittir.
 • Haus of Rottweiler, HausOfRottweilerTurkiye.com internet sitesinin üzerinden, Haus of Rottweiler’ın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ÜYE ve KULLANICILARA yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamakta, link verilen siteler için herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.
 • 18 yaşından küçük kişiler ile ayırt etme gücünden yoksun veya kısıtlı erginler ÜYE olamaz.
 • ÜYE, işbu sözleşmede Türkiye’de geçerli ve aktif bir tebligat adresi, e-mail adresi ile telefon numarası bildirmek zorundadır. ÜYE, e-posta adresi ile telefon numarasını güncel ve aktif tutmakla yükümlü olup, yapılan her değişikliği derhal Haus of Rottweiler’a yazılı olarak bildirecektir. İşbu sözleşme ile ilgili olarak tarafların birbirlerine yapacakları her türlü ihbar-bildirim, yukarıda bildirilen adreslerine yazılı olarak yapılacaktır. Bu kapsamda tarafların işbu sözleşmede yazılı olan adresleri yasal tebligat adresi olarak kabul edilmektedir.
 • Haus of Rottweiler, internet sitesinin veya mobil uygulamanın ve diğer veriler ile programların kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Haus of Rottweiler, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, telekomünikasyon hatlarında meydana gelen arızalar, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususlarında herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 • ÜYE ve KULLANICI, işbu sözleşmeden doğan hak, mükellefiyet ve borçlarını Haus of Rottweiler’ın yazılı izni olmaksızın üçüncü kişilere ve kuruluşlara devir ve temlik edemez.
 • Haus of Rottweiler’ın işbu sözleşmeden ya da kanundan doğan haklarını kullanmamış olması, bu haklarından vazgeçmiş olması anlamına gelmez.
 • ÜYE ve KULLANICI, Haus of Rottweiler’ın kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olduğunu kabul ve beyan eder.
 • Haus of Rottweiler, ÜYE ve KULLANICI’larından gelen içeriği, yorumu, e-postayı ya da sayfalarında bulunan herhangi bir iletiyi neden göstermeden reddetme, geciktirme, geç yayına alma veya yayınlamama hakkına sahiptir.
 • ÜYE, farklı bir üyelik adı ve/veya e-mail adresi kullanmak suretiyle birden fazla üyelik hesabı açmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. ÜYE tarafından aynı veya başka bilgiler kullanılarak ikinci bir hesap tesis edilmesi yasaktır. Bu kuralın ihlali veya herhangi bir sebeple üyelikten çıkarılan, üyeliği durdurulan veya askıya alınan birisinin tekrar HausOfRottweilerTurkiye.com’da farklı bir kullanıcı adı ve/veya e-Mail ile bir veya daha fazla üyelik hesabı açtığının tespit edilmesi halinde; Haus of Rottweiler’ın bu kişinin tüm üyelik hesaplarını herhangi bir ihtara gerek olmaksızın iptal etme ve işbu üyelik sözleşmesini herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshetme yetkisi olacaktır. Birden fazla hesap ile sistemden kazanç elde etmeye çalışan üyenin bu kazanımları haksız ve hukuka aykırı olup korunmayacaktır.
 • Haus of Rottweiler sürekli veya kısmi olarak tüm sistemi izleyebilir ve kontrol edebilir. Üyelik kurallarına aykırı davrananların tespiti ile bu üyeliklere tek taraflı olarak müdahale edebilir veya gerek görürse üyeliğe son verebilir.
 • ÜYE ve KULLANICI’ların Haus of Rottweiler ile yaptığı her türlü yazışmanın saklanması tamamen onların sorumluluğunda olup işbu yazışmaların silinmesi ve/veya kaybolmasından Haus of Rottweiler’ın hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
 • ÜYE veya KULLANICI, HausOfRottweilerTurkiye.com üzerinden bir ürün/hizmet satın alması halinde, söz konusu işlem Haus of Rottweiler ile akdedilecek mesafeli satış sözleşmesine ve sair tüketici sözleşmelerine tabi olacaktır.
 • ÜYE ve KULLANICI, diğer üye ve kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı, kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlamamayı, basmamayı, dağıtmamayı, reklam yapmamayı, herhangi bir mal ya da hizmet satmamayı ya da satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma ya da zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı kabul ve taahhüt eder.
 • ÜYE’ler, HausOfRottweilerTurkiye.com’a üye olurken belirledikleri sisteme yükledikleri “ÜYE İSMİ” de işbu Kullanıcı Sözleşmesi içinde yer alan hükümlere tabi olup, ÜYE’lerin “ÜYE İSMİ” belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ve genel ahlak, görgü, hukuk kurallarının ihlal etmemesi gerekmektedir. ÜYE’lerin işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, Haus of Rottweiler işbu sözleşmeye aykırı bu durumun düzeltilmesini ÜYE’den talep edebileceği gibi, dilerse ÜYE’ye önceden haber vermeksizin ÜYE’nin üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir. 
 • Her ÜYE ve KULLANICI dilediği takdirde ürünlere yorum ve içerik yazabilir. ÜYE ve KULLANICI, genel ahlak kurallarına uymak, diğer kullanıcılara, ürüne ve ürünün üreticisine saygılı yorumlar yazmakla yükümlü olup yorum ve içerikler ile ilgili tüm sorumluluk ÜYE ve KULLANICI’ya aittir. Yorumlar ve içerikler incelenerek Haus of Rottweiler tarafından uygun görülmeyen yorumlar ÜYE’nin onay ve iznine tabi olmaksızın sistemden silinmektedir.
 • Burada yer alan düzenlemelerin tamamı mobil site ve mobil uygulamalar dahil tüm sanal platformlar için de geçerli kabul edilmiş olup, ÜYE ve KULLANICI bu hususu iş bu sözleşmeyi onaylamakla kabul etmiş sayılacaktır.
 • ÜYE veya KULLANICI’nın bir hizmetten daha önce yararlanmış olması, aynı hizmetten aynı şartlarla veya değişik şartlarla tekrar faydalanacağı anlamına gelmez.
 • Haus of Rottweiler, tek taraflı olarak dilediği zaman, işbu sözleşmeyi ve işbu sözleşme uyarınca ÜYE ve KULLANICI’ya verdiği hizmeti, temin ettiği ayrıcalıkları değiştirebilir, tüm bunları kalıcı veya geçici olarak durdurabilir, askıya alabilir; hizmeti, internet sitesini ve içerikleri, kullanım şeklini ve amacını, kullanım, erişim ve yayınlama tekniğini değiştirebilir, erteleyebilir, yok edebilir, kullanım süresini uzatıp/kısaltabilir, kullanımını kısıtlayabilir veya tamamen durdurabilir, kısmen ve/veya tamamen ücretli hale getirebilir; sitedeki bazı özellik ve bilgilere veya sitenin bazı bölümlerine erşimi sınırlandırabilir, kullanım amaçlarında her türlü değişikliği yapabilir. Söz konusu değişiklikler işbu sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli ve bağlayıcı olacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Değişiklikleri takip etmek ÜYE ve KULLANICI’nın sorumluluğundadır. Belirtilen tüm bu durumlardan dolayı Haus of Rottweiler’ın ÜYE’lere, KULLANICI’lara ve üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmadığını ÜYE ve KULLANICI kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Haus of Rottweiler her zaman tek taraflı olarak ÜYE ve KULLANICI’ya ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Haus of Rottweiler’ın hiçbir sorumluluğu yoktur.
 • İşbu sözleşme, ÜYE veya KULLANICI’nın tek taraflı beyanı ile değiştirilemez.
 • ÜYE veya KULLANICI tarafından işbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere veya HausOfRottweilerTurkiye.com sitesinde bildirilen genel kurallara uyulmaması nedeniyle, Haus of Rottweiler tarafından geçici veya sürekli olarak ÜYE’nin www.HausOfRottweilerTurkiye.com sitesinden yararlanması ve/veya içerik girmesi ve erişimi engellenebilir veya üyeliği geçici olarak durdurulabilir. Haus of Rottweiler’ın ÜYE ve KULLANICI’nın sebep olduğu veya olabileceği zararlardan tazminat talep etme hakkı saklıdır.

V- KISMİ GEÇERSİZLİK

İşbu sözleşme maddelerinden herhangi biri geçersiz sayılır ya da iptal edilir veya hukuken ifa edilemez olduğunun mahkemece tespit edilirse, bu hal sözleşmenin diğer maddelerinin geçerliliğine ve uygulanabilirliğine etki etmez.

VI- SÖZLEŞMENİN FESHİ

 • Haus of Rottweiler, ÜYE ve KULLANICI’nın işbu sözleşmenin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda veya herhangi bir ihlal olmaksızın her zaman hiçbir gerekçe göstermeden, herhangi biri bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve ÜYE’nin üyeliğine son verebilir Haus of Rottweiler’ın ÜYE ve KULLANICI’nın sebep olduğu veya olabileceği zararlardan tazminat talep etme hakkı saklıdır.
 • Üyeliğini bitiren veya üyeliği bitirilen ÜYE’nin HausOfRottweilerTurkiye.com internet sitesine giriş yetkisi iptal edilecektir.
 • ÜYE, üyeliğini tek taraflı olarak iptal etse veya üyeliği Haus of Rottweiler tarafından durdurulsa, askıya alınsa, sonlandırılsa dahi, bu iptal işleminden önce, üyeliği sırasında gerçekleştirdiği eylem ve fiillerden dolayı gerek Haus of Rottweiler’a karşı gerekse diğer üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlara karşı her zaman, şahsen sorumlu olacaktır.
 • ÜYE, üyeliğinin hangi sebeple olursa olsun sona ermesi durumunda Haus of Rottweiler’dan herhangi bir hak talep edemez.

VI- DELİL SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR arasında doğan/doğabilecek her türlü ihtilafta tarafların ticari defter, kayıt ve belgeleri ile bilgisayar, internet sitesi, faks kayıtlarının, mikrofilmlerinin, e-posta yazışmalarının HMK md. 193 gereğince kesin ve münhasır delil hükmünde olacağını ve delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu ÜYE ve KULLANICI gayrikabil-i rücu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

VII-  YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklarda çözümünde Uzunköprü Adliyesi ve icra mahkemeleri yetkilidir.

VIII- YÜRÜRLÜK

 • ÜYE, kayıt formunu doldurup formun altında bulunan “Üyelik Sözleşmesini Okudum ve Kabul Ediyorum” alanını onayladıktan sonra işbu sözleşme taraflar arasında kurulmuş ve süresiz olarak yürürlüğe girmiş olur. Sözleşme koşullarını kabul ederek üyeliğini gerçekleştiren kişiler daha sonra koşulların geçersiz olduğunu, Sözleşme’yi kabul etmediklerini iddia edemezler.

ÜYE ve KULLANICI, işbu sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, içeriğini tamamen anladığını ve sözleşmede belirtilen tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini ve onayladığını, işbu sözleşmede yer alan hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğini, kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.